TRA CỨU HỒ SƠ XÉT TUYỂN NĂM 2021

(Dành cho phương thức xét học bạ bậc THPT & ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2021)

Không tìm thấy thông tin : Ngày Sinh: 30/07/2021

Nếu không xem được, vui lòng liên hệ Điện thoại: 028.3896.6780 – 028.3896.3350-028.3897.4716 để được hỗ trợ