PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
(Dành cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT)
Thời gian đăng ký: đến hết ngày 15/05/2024
I.THÔNG TIN THÍ SINH:
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Mã tỉnh/TP
Tên tỉnh/TP
Mã Huyện (quận)
Tên Huyện (quận)
Mã xã (phường)
Tên Xã (phường)
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
Lưu ý:
Thí sinh ghi chính xác tên người nhận, địa chỉ (gồm số nhà, đường/phố, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố
Lưu ý:
Mọi phản hồi của Nhà trường với thí sinh đều thực hiện thông qua số điện thoại và email này
II.KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC KỲ BẬC THPT:
(Lưu ý: Thí sinh phải điền đủ điểm những môn nằm trong tổ hợp mà thí sinh có sử dụng đăng ký xét tuyển. )
Tên môn Điểm TB HK1
Lớp 10
Điểm TB HK2
Lớp 10
Điểm TB HK1
Lớp 11
Điểm TB HK2
Lớp 11
Điểm TB HK1
Lớp 12
Điểm TB chung của 5 HK
Toán
Vật Lý
Hoá Học
Sinh Học
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lý
T.Anh
III.THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
(Thí sinh chọn những môn nằm trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng sau:)
STT Mã trường Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1
2
3
4
5
6
7
8
Mã Trường:
NLS: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
NLN: Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận
NLG: Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai
Các tổ hợp môn xét tuyển:
A00 (Toán-Lý-Hoá); A01 (Toán-Lý-Tiếng Anh); A02 (Toán-Lý-Sinh); A04 (Toán-Lý-Địa); B00 (Toán-Hoá-Sinh); D01 (Toán-Văn-Tiếng Anh); D07 (Toán-Hoá-Tiếng Anh); D08 (Toán-Sinh-Tiếng Anh); D14 (Văn-Sử-Tiếng Anh); D15 (Văn-Địa-Tiếng Anh); M00 (Văn-Toán-NKMN).